Plaatsingsprocedure 2014

Print Friendly

Bij SPON vinden we het belangrijk dat muzikanten zich door middel van deelname aan een project verder kunnen ontwikkelen. De partij verdeling is daarbij een belangrijke factor. Bij de projecten tot en met 2012 zijn de partijen verdeeld op basis van de ingestuurde muzikale CV. Vanaf project Tsjechië 2013 is daar een aspect aan toegevoegd.

Bij het aanmelden voor het nieuwe project, wordt er eerst bekeken of de muzikant plaatsbaar is. Met andere woorden: voldoet de aanmelding aan de voorwaarden. Bij secties waarbij sprake is van gediviseerde partijen (1e, 2e, 3e partijen) is men bij plaatsing, na het overmaken van de eerste termijn van de deelnemersbijdrage, verzekerd van een tweede of derde partij. Muzikanten die de ambitie hebben om een eerste partij en/of eventuele solo’s voor hun rekening te nemen kunnen dat op het aanmeldingsformulier aangeven.
Om de partijen op een goede manier te verdelen wordt er in oktober een zgn. “blokdag” gehouden. Dit is een repetitiedag waarop de dirigent van het project met alle secties waarin gediviseerde partijen voorkomen kan werken om tot een goede, evenwichtige partij verdeling te komen. Bij de verdeling spelen de volgende aspecten een rol:

  • kwaliteiten en ervaring van de muzikant
  • ontwikkelingsmogelijkheden voor de muzikant
  • een goede verdeling van het totaal aantal partijen
  • een zo sterk mogelijke bezetting binnen de sectie
  • speelstijl, klankkleur, genre voorkeur

Het doel is om een zo sterk mogelijke sectie te formeren, waarin voor iedereen uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Daarbij wordt vaak vergeten dat ontwikkeling en uitdaging ook in de tweede en derde partijen kan zitten. Zo kan het voor een muzikant die bij de eigen vereniging alleen eerste partijen speelt een uitdaging zijn om op de tweede of derde partij een andere functie binnen het orkest te vervullen. Andersom kan ook: een muzikant die bij de eigen vereniging tweede partijen speelt en de ambitie heeft om zich verder te ontwikkelen, kan bij SPON de kans krijgen om zich daar verder in te ontwikkelen.

Tijdens de blokdag zal er gewerkt worden met een muziekstuk uit het repertoire voor het nieuwe project. Muzikanten krijgen alle partijen van hun sectie per mail toegezonden, zodat men zich vooraf kan voorbereiden op de blokdag. Alle partijen van het muziekstuk worden toegezonden omdat dat de dirigent de gelegenheid geeft tijdens de blokdag te experimenteren met verschillende partij verdelingen. Muzikanten hoeven tijdens de blokdag niet individueel voor te spelen. De werkwijze zal vergelijkbaar zijn aan een groepsrepetitie.

Na de blokdag wordt door de dirigent de partij verdeling vastgesteld zodat men voor de eerste tutti repetitie de juiste partijen van het gehele repertoire per mail kan ontvangen. Eventuele vragen over deze plaatsingsprocedure kun je mailen naar het SPON bestuur: info@spon.info