Voorwaarden 2015

Print Friendly
  • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een goede zelfdiscipline heeft t.a.v. het instuderen van de te spelen werken en dat hij/zij zich terdege voorbereidt.
  • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij ten minste 80% aanwezig is bij de repetities. Indien door omstandigheden de repetitie niet bezocht kan worden, dient dit vooraf gemeld te worden bij het productieteam.
  • Onder ‘aanmelding’ wordt verstaan het aanmelden via het aanmeldingsformulier op de SPON website EN het voldoen van de eerste deelbetaling binnen een week na definitief plaatsingsbericht van het bestuur.
  • De deelnemer betaalt een bijdrage van € 495,00. Betaling geschiedt in 2 termijnen.
  • Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn ad € 247,50 uiterlijk 1 week na het definitieve plaatsingsbericht van het bestuur te zijn voldaan, terwijl de tweede termijn ad € 247,50 uiterlijk op 30 november 2014 dient te zijn voldaan.
  • Betalingen dienen plaats te vinden op bankrekening 14.63.76.056 t.n.v. Stichting Project Orkest Nederland te Bodegraven, onder vermelding van “SPON 2015″ en je factuurnummer(deze ontvang je in een mail).
  • Meereizende instrumenten zijn tijdens de buitenlandse reis, via een door SPON afgesloten groepsverzekering, verzekerd tegen schade tot een bedrag van 1.000 euro.
  • Stichting Project Orkest Nederland behoudt zich het recht voor om deelnemers alsnog uit te sluiten van deelname aan het project van 2015 indien aan een of meerdere bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan.
  • Indien het bestuur besluit tot uitsluiting van de deelnemer vanwege de genoemde algemene voorwaarden zal niet tot restitutie van de bijdrage worden over gegaan.
  • Selectie tot deelname zal plaatsvinden door het bestuur in overleg met de dirigent en geschiedt mede op basis van inschrijvingsvolgorde en muzikale kwaliteit.